Leren over Jezelf en van Elkaar

Kinderpraktijk BinnensteBuiten werkt op individuele basis en in klein groepsverband in de leeftijd van 5-10 jaar. Iedere begeleiding is maatwerk, waarbij de inhoud en werkvormen zorgvuldig worden afgestemd op het kind en op de groep. 

De Begeleiding

Individueel

De begeleiding op individuele basis sluit een op een aan bij de persoonlijke behoefte van het kind, afgestemd op de belangstelling en interesse. Een kind leert zichzelf beter kennen en wat zijn of haar kwaliteiten zijn.

In groepsverband

In klein groepsverband wordt gewerkt met kinderen verschillend in leeftijd en niveau. Deze mix geeft variatie in uitdaging en oefening. Ieder kind beschikt over waardevolle kennis en ervaring, wat een bijdrage levert aan de groep. Door de verschillen komen we tot leren. Het samenwerken geeft onderling steun, herkenning en de mogelijkheid om de nieuw geleerde vaardigheid te oefenen. Er zijn twee leeftijdsgroepen: het jonge kind van 5-7 jaar en het oudere kind van 8-10 jaar.

Activiteiten op Maat

De begeleiding is geen vastomlijnde route, maar beweegt mee met de behoefte van ieder individueel kind. Naast persoonlijke aandacht, kijk ik waarmee ik het kind kan verrijken. Soms is er herhaling of extra oefening nodig, soms juist een verdieping.

Afgestemd op het kind en/of de mogelijke groepssamenstelling en dynamiek gaan we met een variatie van activiteiten aan de slag. We benaderen de groeivraag vanuit verschillende disciplines.

  • Stimuleren van creativiteit en je te uiten: laten zien wat er in je binnenste leeft
  • Werken met natuurlijke materialen en aan de hand hiervan kijken naar jezelf en naar de dingen in jouw leven
  • Ruimte voor lichaamsgericht werk om bewust te worden van wat je fysiek uitstraalt, emoties te (her-)kennen en dit door oefening te ervaren

Lessen uit de Natuur

Er zijn veel lessen over jezelf als kind te leren vanuit de natuur. Enerzijds gaat het hierbij om te ontdekken vanuit het ervaren. Om actief je zintuigen te gebruiken en te onderzoeken, te beleven en te voelen. Anderzijds biedt de natuur mooie metaforen om je eigen gedrag en gewoontes te leren bekijken en begrijpen.

Begrip en Voldoening

De begeleiding is geslaagd als je kind kan verwoorden en in daden om kan zetten wat het leert. Als hij of zij de stappen heeft ondernomen die passen bij de geformuleerde vraag óf geleerd heeft om te gaan met situaties waarin iets niet makkelijk toepasbaar bleek. De begeleiding is geslaagd als je kind zich bewust is van zichzelf en eigen kwaliteiten en vaardigheden heeft ontdekt. En als je kind zichzelf beter begrijpt, met voldoening en plezier terugkijkt op de begeleiding en trots is op zijn/haar stappen!