Leren van Elkaar

Kinderpraktijk BinnensteBuiten werkt in klein groepsverband in de leeftijd van 5-10 jaar. De groepen worden samengesteld met een diversiteit aan niveau en leeftijd.  Deze mix geeft variatie in uitdaging en oefening. Ieder kind beschikt over waardevolle kennis en ervaring, wat een bijdrage levert aan de groep. Door de verschillen komen we tot leren. Het samenwerken geeft onderling steun, herkenning en de mogelijkheid om de nieuw geleerde vaardigheid te oefenen. In deze ontspannen setting zullen de kinderen gemakkelijk en ‘zonder nadenken’ in gesprek komen. Ieder vanuit zijn/haar eigen gevoel en beleving. Je kind kan gewoon zichzelf zijn.

Een Traject

Intake

Op basis van een kennismakingsgesprek en ingevuld intakeformulier formuleren we een heldere groeivraag, waar we vervolgens mee aan de slag gaan.

Groepssessies

Een traject bestaat uit 8 wekelijkse sessies van een uur in een groep van 3-5 kinderen. Tijdens de sessies doen we samenwerkingsactiviteiten, waarbij de inhoud wordt afgestemd op de groeivraag. Creativiteit, plezier en het ongedwongen bezig zijn staan hierin centraal.

Terugkoppeling

We sluiten het traject af met sessie 8. Dit is een individuele sessie met ouder(s) of verzorger(s) en kind, waarin een persoonlijke presentatie en terugkoppeling wordt gegeven van wat je kind heeft ondernomen en geleerd.

Activiteiten op Maat

Een traject is geen vastomlijnde route, maar beweegt mee met de behoefte van ieder individueel kind. Naast persoonlijke aandacht, kijk ik ook waar kinderen elkaar kunnen verrijken. Soms is er herhaling of extra oefening nodig, soms juist een verdieping.

Afgestemd op de groepssamenstelling en dynamiek gaan we met een variatie van activiteiten aan de slag. We benaderen de groeivraag vanuit verschillende disciplines.

  • Stimuleren van creativiteit en je uiten door te schilderen of tekenen: laten zien wat er in je binnenste leeft
  • Werken met natuurlijke materialen en aan de hand hiervan kijken naar jezelf en naar de dingen in jouw leven
  • Ruimte voor lichaamsgericht werk om bewust te worden van wat je fysiek uitstraalt, emoties te (her-)kennen en dit door oefening met elkaar te ervaren

Lessen uit de Natuur

De natuur loopt als rode draad door de activiteiten. Er zijn veel lessen over jezelf als kind te leren vanuit de natuur. Enerzijds gaat het hierbij om te ontdekken vanuit het ervaren. Om actief je zintuigen te gebruiken en te onderzoeken, te beleven en te voelen. Anderzijds biedt de natuur mooie metaforen om je eigen gedrag en gewoontes te leren bekijken en begrijpen.

Begrip en Voldoening

Het traject is geslaagd als je kind kan verwoorden en in daden om kan zetten wat het leert. Als hij of zij de stappen heeft ondernomen die passen bij de geformuleerde groeivraag óf geleerd heeft om te gaan met situaties waarin iets niet makkelijk toepasbaar bleek. Het traject is geslaagd als je kind zich bewust is van zichzelf en eigen kwaliteiten en vaardigheden heeft ontdekt. En als je kind zichzelf beter begrijpt, met voldoening en plezier terugkijkt op het traject en trots is op zijn/haar stappen!