Aanbod op Maat

Het aanbod van Kinderpraktijk BinnensteBuiten is divers. Voor alle aanbod geldt dat er wordt gewerkt vanuit twee leeftijdsgroepen: het jonge kind van 5-7 jaar en het oudere kind van 8-10 jaar. Onderstaand staan een aantal mogelijkheden uitgewerkt. Heb je specifieke wensen? Neem dan contact op over een aanbod op maat. Ik denk graag mee in mogelijkheden.

Workshops & Training

Een workshop bestaat uit een eenmalige op zichzelf staande groepstraining (2-10 kinderen) rond een specifiek thema. Het doel van een workshop is je kind een positieve handreiking te bieden rondom zijn/haar gedrag en het inoefenen van een vaardigheid. In groepsverband leert je kind over zichzelf en de ander.

Zodra een nieuwe workshop wordt gepland, verschijnt deze hieronder in de agenda. Mocht je interesse hebben in een specifiek onderwerp, neem dan gerust contact op.

Training en ondersteuning op individueel niveau gebeurt zoal door het voeren van kindgesprekken, het begeleiden van een activiteit, oefening, of spel. Voor jou als ouder biedt Kinderpraktijk BinnensteBuiten hulp bij het versterken van de relatie met je kind thuis en begeleiding in de omgang met school.

Maatwerk Traject

Door het jaar heen starten er geregeld maatwerk trajecten, zoals beschreven in de werkwijze. Spreekt dit je aan? Meld je kind aan.

Na aanmelding ontvang je een e-mail met een intakeformulier. Nadat je dit formulier hebt ingevuld, neem ik contact met je op voor het inplannen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek 2-4 weken voor de start van het traject. Voor dit gesprek kom ik graag bij je thuis. Een kennismakingsgesprek duurt circa 60 minuten. We leggen met elkaar de groeivraag en doelen vast. Verder geef ik een toelichting op het traject en maken we afspraken over het verdere verloop. Uiteraard is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Bij voldoende aanmeldingen gaan we aan de slag.

Agenda

Hieronder vind je een overzicht van de geplande workshops en trajecten.

Workshop "Nee zeggen" vr 10 sep 2021

Locatie: MFC De Roef, Ouverturebaan 1-3 Harderwijk
Tijdstippen:

 • 13.30 – 14.30 uur voor leeftijdsgroep 5-7 jaar
 • 15.00 – 16.00 uur voor leeftijdsgroep 8-10 jaar

Kosten: 20 euro p.p.
Aantal kinderen: 2-10

Inhoud:
Nee-zeggen klinkt heel gemakkelijk, maar in het dagelijks leven komt je kind dit op veel fronten en keuzes die je maakt tegen.

Je ziet dat je kind de ander niet wil teleurstellen, je kind is bang voor gedoe of ontwijkt een conflict. Het kan een gewoonte worden: je kind wil iedereen te vriend houden en het hen naar de zin maken.

Tijdens deze workshop leert je kind na te denken over zijn/haar behoefte en om op een prettige wijze nee te zeggen. De opzet is dynamisch en interactief. Er is ruimte voor inbreng, uitwisseling, reflectie en actieve oefening.

Klik hier om aan te melden voor de workshop.

Workshop "Tot hier en niet verder" vr 8 okt 2021

Locatie: MFC De Roef, Ouverturebaan 1-3 Harderwijk
Tijdstippen:

 • 13:30 – 14:30 uur voor leeftijdsgroep 5-7 jaar
 • 15:00 – 16:00 uur voor leeftijdsgroep 8-10 jaar

Kosten: 20 euro p.p.
Aantal kinderen: 2-10

Inhoud:
Geregeld komt je kind in situaties, waar hij/zij moet kiezen en ook een duidelijke grens moet stellen. Doe ik wel of niet mee met bepaald gedrag. Tot hoever ga ik? Denk aan uitdagend gedrag naar een buurjongen, iemand pesten onderweg naar huis of iemand op het speelterrein stevig uitschelden.

En wat doe je als dit soort gedrag op jou gericht is? Ren je zo hard als je kan weg, bevries je en weet je niet wat te doen of ga je juist in de aanval?

Tijdens deze workshop leert je kind na te denken over wat zijn/haar grens is. Hoe geef je je grens aan, wat zeg je als iets niet leuk is en als je wilt dat “ze” ophouden? Wat straal je uit en hoe kom je over?

Klik hier om aan te melden voor de workshop (opgave kan tot uiterlijk 1 oktober)

Workshop "Nee zeggen" vr 10 dec 2021

Locatie: MFC De Roef, Ouverturebaan 1-3 Harderwijk
Tijdstippen:

 • 13:30 – 14:30 uur voor leeftijdsgroep 5-7 jaar
 • 15:00 – 16:00 uur voor leeftijdsgroep 8-10 jaar

Kosten: 20 euro p.p.
Aantal kinderen: 2-10

Inhoud:
Nee-zeggen klinkt heel gemakkelijk, maar in het dagelijks leven komt je kind dit op veel fronten en keuzes die je maakt tegen.

Redenen waarom kinderen moeite hebben met nee-zeggen:

 • Een kind kan bang zijn de ander te kwetsen of wil de ander niet teleurstellen
 • Een kind zegt gemakkelijk ‘ja’ om erbij te horen en wil iedereen te vriend houden
 • Een kind heeft weinig zelfvertrouwen en durft niet voor zichzelf op te komen door zijn/haar mening te geven of te zeggen wat hij/zij wil
 • Een kind heeft een zorgzaam karakter en staat allereerst klaar voor de ander en cijfert zichzelf weg
 • Een kind kan bang zijn dat de ander boos wordt en wil een conflict vermijden
 • Een kind heeft moeite met sterk bepalende gedrag van de ander en is volgzaam of laat zich ompraten
 • Een kind heeft meer tijd nodig om te bedenken wat hij/zij ervan vindt of weet wat hij/zij wil

Waarom is het belangrijk dat kinderen leren nee-zeggen?

Als het kind zich steeds aanpast aan de ander, verliest het uiteindelijk zichzelf en heeft het geen eigen mening meer. Het kind kan negatief over zichzelf gaan denken, zich niet belangrijk meer vinden en gelooft niet meer in zichzelf en zijn/haar kunnen. Van binnen wringt dit en het kind voelt zich er ongelukkig door.

Een kind heeft behoefte gezien en gehoord te worden, met de ander op te trekken waarbij er wederzijds rekening wordt gehouden met wie je bent en waar je voor staat.

 

De workshop leert kinderen nadenken over situaties waarin nee-zeggen lastig blijkt: wat vind ik, wat zeg ik, wat doe ik?  Ook zal er aandacht gegeven worden aan de lichaamsuitstraling, het stemgebruik en hoe je iets zegt en het leren uitleggen van de reden waarom je nee-zegt tegen iets. De opzet is dynamisch en interactief. Er is ruimte voor inbreng, uitwisseling, reflectie en actieve oefening.

Klik hier om aan te melden voor de workshop (opgave kan tot uiterlijk 3 december)

Workshop "Stevig staan" vr 28 jan 2022

Locatie: MFC De Roef, Ouverturebaan 1-3 Harderwijk
Tijdstippen:

 • 13:30 – 14:30 uur voor leeftijdsgroep 5-7 jaar
 • 15:00 – 16:00 uur voor leeftijdsgroep 8-10 jaar

Kosten: 20 euro p.p.
Aantal kinderen: 2-10

Inhoud:
Om stevig in het leven te staan, is het nodig aan te geven wat je wel wilt en wat niet, waar je aan meedoet en wat je laat, wat je als prettig ervaart en wat niet, wat jij belangrijk vindt en wat niet. Het gaat om keuzes maken, die persoonlijk zijn en je persoonlijke grens duidelijk maken. Het geeft aan: dit ben ik, dit voel ik, dit is mijn lijf, dit vind ik belangrijk.

In deze workshop gaat het om – door samen oefeningen te doen, te leren wat jouw grens is en die van de ander. Je hebt elkaar nodig om te ervaren en dat maakt dat je stevig kunt staan!

Uitgangspunten van deze workshop zijn:
Je hebt recht op respect
Je hebt recht op bescherming
Je kunt jezelf leren beschermen
Eerst ik en dan de ander

We gaan aan de slag met een diversiteit aan praktische, interactieve oefeningen:

– fysiek jouw grens en cirkel van bewegen aangeven en bewaken
– het versterken van je houding en je blik/uitstraling
– stevig staan: balans en focus

 Klik hier om aan te melden voor de workshop (opgave kan uiterlijk tot 21 januari)

Workshop "Emoties beter begrijpen" vr 18 maart 2022

Locatie: MFC De Roef, Ouverturebaan 1-3 Harderwijk
Tijdstippen:

 • 13:30 – 14:30 uur voor leeftijdsgroep 5-7 jaar
 • 15:00 – 16:00 uur voor leeftijdsgroep 8-10 jaar

Kosten: 20 euro p.p.
Aantal kinderen: 2-10

Inhoud:

Emoties geven uiting aan wat je van binnen voelt. Je laat zien en horen wat je denkt, wat je voelt en wat je wilt. Ze vertellen je hoe het met je gaat: waar beleef je plezier aan; wat maakt je verdrietig; waar erger je je aan; waar ben je bang voor; wanneer voel je je eenzaam; wat ontroert je; wat raakt je en wat kwetst je.  Doordat je je emoties leert kennen, leer je ook jezelf beter kennen in wat je nodig hebt.

Iedere emotie heeft een functie:
Angst waarschuwt je en beschermt. Je lichaam geeft seintjes wat er aan de hand is. Bij angst zijn je lichaamsseintjes, dat je het warm krijgt en gaat zweten en soms ook rillen, je wordt misselijk, je krijgt last van kortademigheid en hartslag versnelt. Angst veroorzaakt een reactie die aan kan zetten tot vechten, vluchten of bevriezen.

Boosheid is een sterke emotie die je kracht geeft om in beweging te komen. Om voor jezelf op te komen, jezelf te verdedigen, grenzen te trekken, je frustratie te uiten. Je komt op voor iets wat je onrechtvaardig vindt, iets wat waardevol voor je is. Je lichaamsseintjes zijn dat je het warm krijgt, je hartslag versnelt, je spant je spieren aan; startklaar om in actie (de aanval of verdediging) te komen.

Verdriet helpt je verlies en teleurstelling te verwerking en spanning los te laten. Verdriet doet pijn omdat je iets los moet laten wat belangrijk voor jou is. Je lichaamsseintjes zijn, dat je tranen in je ogen krijgt en gaat huilen, slikken, een brok in je keel, een bekneld gevoel op de borst, je krijgt een zwaar gevoel in je hoofd of achter je ogen of soms ook buikpijn.

Blij (vreugde) is een gevoel van welbevinden, geluk en goed voelen. Je voelt je ontspannen, open en licht. Als je blij bent is dit aanstekelijk en trekt het anderen aan. Lichaamsseintjes zijn je mooie glimlach, je ogen die stralen, je open blik, je zou wel willen springen en dansen!

Het (her)kennen van je gevoelens begint vaak heel zwart-wit: voel ik me goed of niet? Heb ik hier zin in of niet? Voelt deze keuze goed of niet? Vervolgens kun je woorden leren geven aan wat je voelt en wat dit gevoel met je doet.

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de 4 basisemoties:bang, boos, blij en verdrietig. Je kind leert na te denken over: Wat gebeurt er als je boos/bang/verdrietig bent? Wat denk je? Wat voel je? Wat zegt je lichaam? En wat doe je? Wat heb je nodig? En wie kan je hier zo nodig bij helpen?

Klik hier om aan te melden voor de workshop (opgave kan uiterlijk tot 11 maart)

Workshop " Onzekerheid" vr 8 april 2022

Locatie: MFC De Roef, Ouverturebaan 1-3 Harderwijk
Tijdstippen:

 • 13:30 – 14:30 uur voor leeftijdsgroep 5-7 jaar
 • 15:00 – 16:00 uur voor leeftijdsgroep 8-10 jaar

Kosten: 20 euro p.p.
Aantal kinderen: 2-10

Inhoud:

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met
Je kind leert na te denken over:

Klik hier om aan te melden voor de workshop (opgave kan uiterlijk tot 13 april)

Workshop "Voelen-denken-doen" vr 22 april 2022

Locatie: MFC De Roef, Ouverturebaan 1-3 Harderwijk
Tijdstippen:

 • 13:30 – 14:30 uur voor leeftijdsgroep 5-7 jaar
 • 15:00 – 16:00 uur voor leeftijdsgroep 8-10 jaar

Kosten: 20 euro p.p.
Aantal kinderen: 2-10

Inhoud:
Hoe je over iets denkt, bepaalt hoe je je voelt. Vanuit wat je denkt en hoe je je voelt, gedraag je je op een bepaalde manier. Hoe positiever je denkt, hoe beter je je voelt.

Als je kind regelmatig negatief denkt en kijkt naar wat niet goed gaat of wat hij/zij niet kan of heeft, dan kan het helpen om inzicht te geven in zijn/haar manier van denken. Je kunt eenzelfde situatie op twee manieren bekijken: het glas is halfvol (positieve, helpende gedachte) of het glas is halfleeg (negatieve gedachte). Hoe je over iets denkt, bepaalt hoe je je voelt. Vanuit wat je denkt en hoe je je voelt, gedraag je je op een bepaalde manier. Hoe positiever je denkt, hoe beter je je voelt.

Helpende of positieve gedachten zijn gedachten die je een prettig gevoel geven of die je helpen en ondersteunen om dingen te doen. Je kunt jezelf aanmoedigen en motiveren met positieve gedachten. Een helpende gedachte geeft je een duwtje in de rug. Helpende gedachten over jezelf zijn prettig, gewenst, effectief en positief. Ze zorgen dat je je ontspannen voelt, blij en trots.

Voorbeelden van helpende gedachten zijn:

 • Ik ben goed zoals ik ben
 • Ik ben een doorzetter
 • Ik mag fouten maken, daar leer ik van
 • Anderen vinden het leuk om met mij om te gaan
 • Ik kan dit, dit lukt mij

Tijdens deze workshop leert je kind; na te denken over positief denken en je goed voelen; bespreken we stappen om bewust stil te staan bij wat je denkt, hoe je je voelt en wat je vervolgens doet; leren we gedachten herkennen, relativeren en omzetten van negatieve gedachten naar helpende gedachten.

Klik hier om aan te melden voor de workshop (opgave kan tot uiterlijk 15 april)

Workshop " Leren te durven" vr 29 april 2022

Locatie: MFC De Roef, Ouverturebaan 1-3 Harderwijk
Tijdstippen:

 • 13:30 – 14:30 uur voor leeftijdsgroep 5-7 jaar
 • 15:00 – 16:00 uur voor leeftijdsgroep 8-10 jaar

Kosten: 20 euro p.p.
Aantal kinderen: 2-10

Inhoud:

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met
Je kind leert na te denken over:

Klik hier om aan te melden voor de workshop (opgave kan uiterlijk tot 13 april)

Traject Vrij nov 2021-feb 2022

Locatie: MFC De Roef, Ouverturebaan 1-3 Harderwijk
Tijdstip:

13:30 – 14:30 uur voor leeftijdsgroep: 5-7 jaar
15:00 – 16:00 uur voor leeftijdsgroep 8-10 jaar

Data:

 1. vrijdag 19 november 2021
 2. vrijdag 26 november 2021
 3. vrijdag 14 januari 2022
 4. vrijdag 21 januari 2022
 5. vrijdag 4 februari 2022
 6. vrijdag 11 februari 2022
 7. vrijdag 18 februari 2022
 8. laatste (individuele) sessie wordt gepland in overleg: februari 2022

Aanmelden kan tot uiterlijk 15 november 2021

Individueel traject jan - mrt 2022

Individueel traject:

Begeleiding in een één op één situatie, open vizier, ongedwongen bezig zijn, binnen-en  buitenactiviteiten, aansluiten bij belangstelling en interesse en stemming, maatwerk, kennis maken- vertrouwen opbouwen- plannen maken, inhoud is volgend, geen vastomlijnde route, meebewegen met de behoefte

Locatie:

Stakenbergerhout 107, Harderwijk

 

Tijdstippen: op maandag en/of op dinsdag

13:00 – 14:00 uur
14:15  – 15:15 uur
15:30 – 16:30 uur

 

Thema’s, die o.a. aan de orde zouden kunnen komen:

– zelfkennis en zelfvertrouwen: wie ben ik, geloven in mezelf
– zelfbeeld: hoe denk ik over mezelf
– zelfbewustzijn: wie ben ik t.o.v. de ander
– huis en thuis, familie
– emoties en gevoelens
– omgaan met grenzen, nee durven zeggen, stevig staan
– rust vinden en ontspannen
– lichaamsseintjes en goed voelen
– helpende gedachten, positief denken
– hulp vragen

Tarief:
Het tarief voor begeleiding op individueel niveau bedraagt 70 euro per sessie. De factuur wordt aan het eind van iedere maand verstuurd.

groepstraject feb - mrt 2022

Groepstraject:

Begeleiding in klein groepsverband, open vizier, ongedwongen bezig zijn, binnen-en  buitenactiviteiten, aansluiten bij belangstelling en interesse en stemming, kennis maken- vertrouwen opbouwen- plannen maken, maatwerk, inhoud is volgend, geen vastomlijnde route, meebewegen met de behoefte.

Locatie:

 • Donderdag: DOK19, Flevoweg 73, Harderwijk
 • Vrijdag: MFC De Roef, Ouverturebaan 1-3 Harderwijk

Tijdstip:

13:30 – 14:30 uur voor leeftijdsgroep: 5-7 jaar
15:00 – 16:00 uur voor leeftijdsgroep 8-10 jaar

Data:

Startdatum 3/4 februari 2022 (wekelijkse sessies):

donderdagen: 10-17-24 febr, 10-17-24 maart, afronding in week van 28 maart-1 april
vrijdagen: 11-18-25 februari,  11-25 maart, 1 april, afronding in de week van 4-8 april

 

Thema’s, die o.a. aan de orde zouden kunnen komen:

– zelfkennis en zelfvertrouwen: wie ben ik, geloven in mezelf
– zelfbeeld: hoe denk ik over mezelf
– zelfbewustzijn: wie ben ik t.o.v. de ander
– emoties en gevoelens van jezelf en de ander
– weerbaarheid: omgaan met grenzen, nee durven zeggen, stevig staan
– helpende gedachten, positief denken
– samenwerken
– hulp vragen

Tarief:
Het tarief voor een groepstraject bedraagt 395 euro (intake+ 7 sessies + terugkoppeling). Het bedrag dient voor aanvang te worden voldaan.

Opgave kan tot uiterlijk 21 januari 2022

groepstraject mei - juni 2022

Groepstraject:

Begeleiding in klein groepsverband, open vizier, ongedwongen bezig zijn, binnen-en  buitenactiviteiten, aansluiten bij belangstelling en interesse en stemming, kennis maken- vertrouwen opbouwen- plannen maken, maatwerk, inhoud is volgend, geen vastomlijnde route, meebewegen met de behoefte.

Locatie:

 • Donderdag: DOK19, Flevoweg 73, Harderwijk
 • Vrijdag: MFC De Roef, Ouverturebaan 1-3 Harderwijk

Tijdstip:

13:30 – 14:30 uur voor leeftijdsgroep: 5-7 jaar
15:00 – 16:00 uur voor leeftijdsgroep 8-10 jaar

Data:

Startdatum 12/13 mei 2022 (wekelijkse sessies):

donderdagen: 19 mei, 2-9-16-23-30 juni, afronding in de week van 4-8 juli
vrijdagen: 20 mei, 3-10-17-24 juni, 1 juli, afronding in de week van 4-8 juli

 

Thema’s, die o.a. aan de orde zouden kunnen komen:

– zelfkennis en zelfvertrouwen: wie ben ik, geloven in mezelf
– zelfbeeld: hoe denk ik over mezelf
– zelfbewustzijn: wie ben ik t.o.v. de ander
– emoties en gevoelens van jezelf en de ander
– weerbaarheid: omgaan met grenzen, nee durven zeggen, stevig staan
– helpende gedachten, positief denken
– samenwerken
– hulp vragen

Tarief:
Het tarief voor een groepstraject bedraagt 395 euro (intake+ 7 sessies + terugkoppeling). Het bedrag dient voor aanvang te worden voldaan.

Opgave kan tot uiterlijk 22 april 2022

Tarieven

De prijs van een workshop staat vermeld bij de informatie van de geplande workshop in de agenda.

Het uurtarief voor training en ondersteuning op individueel niveau is 70 euro.

De trajectprijs bedraagt 395 euro. Hierbij is inbegrepen een kennismakingsgesprek en 8 sessies. Het bedrag dient voor aanvang te worden voldaan.

Kinderpraktijk BinnensteBuiten is vrijgesteld van omzetbelasting.

Het is mogelijk coachingskosten als bijzondere ziektekosten op te voeren bij de jaarlijkse belastingaangifte. Hiervoor heb je een verwijzing van de huisarts nodig.

Kindercoaching kan in sommige gevallen vergoed worden uit het Persoonsgebonden Budget (PGB). De AGB code van Kinderpraktijk BinnensteBuiten is 41521018.

Kinderpraktijk BinnensteBuiten is aangesloten bij de Nederlandse orde van beroepcoaches (NOBCO).