Privacy- en cookieverklaring

Kinderpraktijk BinnensteBuiten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen communiceren. In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik omga met jouw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Kinderpraktijk BinnensteBuiten is gevestigd aan Stakenbergerhout 107, 3845 JE te Harderwijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81315473. Je kunt mij per e-mail bereiken of telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 06 44 26 23 33.

Het gebruik van persoonsgegevens

Kinderpraktijk BinnensteBuiten verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan mij hebt verstrekt via de website, e-mail, telefoon en/of doordat je gebruik maakt van mijn diensten en persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan mijn website.
Persoonsgegevens door jezelf aan mij verstrekt doordat je gebruik maakt van het contactformulier op deze website, betreffen:
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overig persoonsgegevens die je eventueel in het bericht vermeld
Persoonsgegevens door jezelf aan mij verstrekt doordat je gebruik maakt van een aanmeldformulier op deze website, betreffen:
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Naam en leeftijd van aangemeld kind
 • Overig persoonsgegevens die je eventueel in het bericht vermeld
Verder verwerk ik:
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens van jezelf en je kind die je eventueel invult op een intakeformulier
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch en/of tijdens een kennismakingsgesprek

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Kinderpraktijk BinnensteBuiten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders, voogd of andere opvoeders. Ik kan de leeftijd van een bezoeker echter niet controleren.. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via e-mail, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Kinderpraktijk BinnensteBuiten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het adequaat, tijdig en compleet behandelen van je bericht via het contactformulier
 • Een goede en efficiënte dienstverlening en onderzoek naar de kwaliteit hiervan
 • Het verwerken van jouw aanmelding en het voeren van eventuele aansluitende correspondentie
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Volledig geanonimiseerd als casuïstiek bij supervisie en intervisie
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte

Bewaartermijn van gegevens

Kinderpraktijk BinnensteBuiten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Kinderpraktijk BinnensteBuiten zich moet houden aan wettelijke bewaartermijnen.

Ten behoeve van eventuele hulpvragen na het aflopen van een overeenkomst, wordt het ingevulde intakeformulier tot 2 jaar na het afsluiten van de overeenkomst bewaard. Daarna worden de gegevens volledig geanonimiseerd opgeslagen tot maximaal 7 jaar. Facturen en overeenkomsten worden conform de wettelijke bewaartermijn 7 jaar bewaard.

Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden je gegevens niet langer dan een jaar bewaard,

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderpraktijk BinnensteBuiten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (bijvoorbeeld een administratiekantoor), sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kinderpraktijk BinnensteBuiten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

Kinderpraktijk BinnensteBuiten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderpraktijk BinnensteBuiten. In bepaalde gevallen kun je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via de aan het begin van de privacyverklaring opgenomen e-mail link.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer je die kunt uitoefenen, verwijs ik naar de artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Kinderpraktijk BinnensteBuiten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: website Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Kinderpraktijk BinnensteBuiten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de aan het begin van deze privacyverklaring genoemde contactgegevens.