Versterken Persoonlijke Basis

Kinderpraktijk BinnensteBuiten is gericht op kinderen bij wie het op sociaal-emotioneel gebied niet vanzelf gaat.  Hier hoeft niet direct iets groots als een ontwikkelings- of gedragsstoornis aan ten grondslag te liggen, maar er is wel een helpende hand nodig.  De doelstelling van Kinderpraktijk BinnensteBuiten is het versterken van de persoonlijke basis van een kind. Jezelf beter leren kennen en begrijpen. Maar ook: leren over de ander. Respectvol met elkaar omgaan op een manier dat ieder gezien wordt, zich gewaardeerd voelt en er toe doet.

Rugzakje

Jouw kind verzamelt in zijn rugzakje allerlei ervaringen en belevenissen. Deze hebben invloed op zijn of haar sociaal-emotionele ontwikkeling. De sociale ontwikkeling bestaat uit het ontwikkelen van begrip voor en een positieve houding ten opzichte van anderen. Emotionele ontwikkeling bestaat uit het leren kennen, herkennen en begrijpen van eigen en andermans gevoelens en de manier waarop je hiermee omgaat.

Het mooie is dat juist bij jonge kinderen deze ontwikkeling valt bij te sturen en te vormen. Door al op jonge leeftijd je kind te helpen om zijn of haar rugzakje te bekijken, kan het zelf beslissen wat waardevol en van betekenis voor hem of haar is.

Hierbij wil ik jouw kind graag helpen. Door binnen een veilige en positieve omgeving de juiste zaken aan te reiken, vragen te stellen, uit te proberen en waar nodig uit te dagen, help ik je kind te groeien. Hiermee versterken we de basis en kan je kind met meer vertrouwen en een zeker gevoel de toekomst tegemoet treden.

Een kind met gezond zelfvertrouwen is zeker van zichzelf en straalt rust uit.
Het is ontspannen, heeft vertrouwen
en kan zich overgeven aan nieuwe ervaringen.
Een kind met zelfvertrouwen kan verbinding maken met de ander
en weet: ik mag er zijn!
Groeien

Groeien

Het zelfbeeld van je kind is afhankelijk van de ideeën die het over zichzelf heeft. Wat weet je, wat denk je en wat vind je van jezelf? Een kind met een positief zelfbeeld heeft een goed gevoel over zichzelf. Door het zelfbeeld te versterken, zal je kind gemakkelijker angsten overwinnen en uitdagingen aangaan. Je kind vindt een diepere vrede met zichzelf en zal anderen op een positieve manier benaderen.

Sterk Staan

Weerbaarheid is het aanleren om voor je eigen wensen, grenzen en behoeften op te komen. Daarbij houd je rekening met de wensen en grenzen van de ander. Hoe geef je je grenzen aan of durf je ze juist te verleggen? Belangrijk hierbij is om woorden te geven aan wat je voelt en gebruik te maken van je lichaamstaal.

Sterk Staan

Weerbaarheid is het aanleren om voor je eigen wensen, grenzen en behoeften op te komen. Daarbij houd je rekening met de wensen en grenzen van de ander. Hoe geef je je grenzen aan of durf je ze juist te verleggen? Belangrijk hierbij is om woorden te geven aan wat je voelt en gebruik te maken van je lichaamstaal.

Je Inbreng Geven

Ieder kind wil graag bijdragen aan een geheel. Dat kan klein en onopvallend zijn, of juist groot en nadrukkelijk. Door te laten zien en horen wat je denkt, voelt en wilt, geef je uiting aan wie je bent. Je neemt je plek in en laat zien waar je voor staat: “Wat ik zeg doet ertoe!” In het samenwerken ervaar je dat iedereen anders is en op een eigen wijze reageert.